Du er her: HomeInformationVantingeTrampestier i landskabet

Trampestier i landskabet

Trampestier i landskabet.

Under lokalrådets indsparksmøde sidste år i april, blev der nedsat en lille uformel stigruppe bestående af Anette Jæger Jørgensen, Jan Nielsen og Søren Kristensen. Formålet var et etablere en eller flere trampestier/spor i landskabet således at motionister og friluftsfolk får en mulighed for at bevæge sig væk fra almindelige asfaltveje.

Udgangspunktet blev den rute der blev arrangeret for nogle år siden, begyndende ved NLMs indkørsel ved Blåkildevej, igennem Maebjergs mose til Præstebro, derfra ind over markerne til DalsMøllevej. Videre af grusvejen til Kurt og Margit på DalsMøllevej 5, igennem deres skov og derfra af Haugårds marker og markvej tilbage til byen. Fra Haugårds marker er der mulighed for en afstikker op til Sognefogedgårdens lille skov og få sig et kig ud over Skregeskovs fiskesøer. Fra denne skov bliver der yderligere mulighed for at færdes hen over højdedraget til Vantingevej.

Det siger sig selv, at det kræver noget stedkendskab at finde vej på den rute, hvilket flere har givet udtryk for, derfor har vi fået indtegnet ruten på kort som interesserede kan printe ud fra lokalområdets hjemmeside http://gestelev-heden-vantinge.dk under information/Vantinge . Turen fra Præstebro over markerne til DalsMøllevej bliver dog udeladt på kortet.

Der arbejdes med at få opsat pæle med pile på ruten i løbet af foråret.

På trampestien gælder Naturstyrelsens regler for færdsel i naturen hvoraf de vigtigste er: intet henkastet affald, god ro og orden og hunde altid i snor. Endvidere gør vi i stigruppen opmærksom på, at hverken lodsejere eller lokalråd sikrer trampestiernes fremkommelighed, dvs.: beklædning og fodtøj efter forholdene.

Naturbeskyttelsesloven § 26a, stk.5 giver lodsejerne mulighed for at lukke frivilligt anlagte stier igen. Der kan derfor ikke vindes hævd på stierne.

Vi takker lodsejerne for deres velvillighed til at gøre dette tilbud om tilgængelighed til landskabet mere konkret og hvis behovet er der, kan tilbuddet måske udvides hos andre lodsejere.

På stigruppens vegne Søren Kristensen.

Senest opdateret: Tirsdag, 15. maj 2012 21:34

På tapetet

Ingen begivenheder
August 2020
M T O T F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Gå til toppen